Silikonski antipenušavci - SILOKSAN A-serije

Silikonski antipenušavci SILOKSAN A-serije su antipenušavci na bazi silikonskih ulja koji  su našli primenu u velikom broju različitih tehnoloških procesa i proizvoda, za suzbijenje i obaranje pene u vodenim i  nevodenim, kiselim, neutralnim i alkalnim, i hladnim i toplim sredinama.

Prednosti silikonskih antipenušavaca SILOKSANA A-serije:

  • Univerzalna upotreba svega nekoliko tipova antipenušavaca za sve probleme penušanja.
  • Inkompatibilni su sa organskim materijama, tako da ne prljaju proizvod.
  • Ne prljaju procesne aparate.
  • Ekonomični su, jer se koriste u veoma malim količinama.

SILOKSAN A serije TDS,MSDS

Naše proizvode možete poručiti i na internet stranici www.industia.rs